ihale-soru-cevap-logo.png

" vaz " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Havalandırma ve tlf-tv- data tesisatı işlerinde öncelikle ihaleye esas uygulama projesi kapsamında olup da yapımından vaz geçilen ve ihale kapsamında olmadığı halde proje değişikliği ile yapılmasına karar verilen yeni imalatların belirlenmesine, yapımından vaz geçilen is kalemi ile yapılmasına karar verilen yeni is kalemine ait fiyatların, sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.) ‘nin 22 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sözleşmenin taraflarınca müştereken te << Devamını Oku>> [660]