ihale-soru-cevap-logo.png

" Vekaletsiz " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009   Tutanak No : 39672 Tutanak Tarihi : 25.11.2014   4- 1393 sayılı İlamın 15. maddesiyle, Gintaş İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. yüklenimindeki 24.156.223,83.-Türk Lirası ihale bedelli Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Restorasyon ve İnşaat Uygulama işi kapsamında yaptırılan ve % […] << Devamını Oku>> [638]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar: 31582 Tarih:8.6.2010 508 sayılı ilamın 6'ncı maddesinde,…Belediyesi ile..Ltd. Şti.arasında 05.07.2006 tarihinde imzalanan ..YTL tutarlı sözleşmeye konu"… Mahallesine Kanalizasyon Hattı Yapım" işinde, proje kapsamı dışında ve yasal sınırın üzerinde iş artışına gidilerek kamu zararına neden olunması nedeniyle toplam …YTL.'na tazmin hükmolunmuştur. İlamın 6 ncı maddesindeki ( b ) fıkrası ile ilgili olarak konu hakkında Yapım […] << Devamını Oku>> [475]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 Sayılı Yasaya göre ihale yapılmamış olsa dahi yapılan işten idarenin yararlanmış olduğu/davacının iş bedelini talep edebileceği ile vekaletsiz iş görme hükümlerinin geçerli olduğu hk. << Devamını Oku>> [487]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davalı kurum kamu kurumu olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabidir. Yapılan tüm sözleşmelerin bu yasa kapsamında olması gerekeceğinden, sözle anlaşma ile iş yapılması yasaya aykırıdır. Ne var ki, davaya konu yol inşaatının yapıldığı ve halen belediyece kamu hizmetine tahsis edildiği dosya içeriği ile sabittir. Bu durumda uyuşmazlığın vekaletsiz iş görme hükümlerince çözümlenmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [531]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda …..Belediyesi tarafından yaptırıldığı ileri sürülen işlerle ilgili Kamu İhale Kanunu'ndaki yöntemlere uygun olarak ihale ve diğer temin etme usulleri uygulanmamıştır. Davacının ileri sürdüğü işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen şekil ve usule uyulmaksızın yaptırılmış olması halinde davalı belediyenin eser sözleşmesine dayanılarak sorumlu tutulması mümkün değildir. Ancak, Kamu İhale Kanunu'na uygun olmasa dahi belediye tarafından yükleniciye iş yaptırılması ve bunun iş << Devamını Oku>> [485]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda …..Belediyesi tarafından yaptırıldığı ileri sürülen işlerle ilgili Kamu İhale Kanunu'ndaki yöntemlere uygun olarak ihale ve diğer temin etme usulleri uygulanmamıştır. Davacının ileri sürdüğü işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen şekil ve usule uyulmaksızın yaptırılmış olması halinde davalı belediyenin eser sözleşmesine dayanılarak sorumlu tutulması mümkün değildir. Ancak, Kamu İhale Kanunu'na uygun olmasa dahi belediye tarafından yükleniciye iş yaptırılması ve bunun iş << Devamını Oku>> [889]