HİZMET ALIMINDA FİRMA KARI

Yayın Tarih: 02.03.2016 10:03
Özet

personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi yapıldı.Bu işin %70 lik kısmı işçi ücretleri geriye kalan kısmı ise araç ve malzemeyi karşılıyor.Buna ekelencek firma karı yalnızca işçi ücretlerine mi eklenmesi gerekiyor, yoksa toplam maliyet tutarına mı eklenip hesab edilmesi gerekiyor?


personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi yapıldı.Bu işin %70 lik kısmı işçi ücretleri geriye kalan kısmı ise araç ve malzemeyi karşılıyor.Buna ekelencek firma karı yalnızca işçi ücretlerine mi eklenmesi gerekiyor, yoksa toplam maliyet tutarına mı eklenip hesab edilmesi gerekiyor?


Cevabımız

Firma karının %20'yi aşmamak üzere işin tamamına uygulanması gerekiyor. Ancak sözleşme ve genel gider hariç kısmına karın uygulanması gerektiğini unutmayın.

Örnek olarak:

işçilik maliyeti : 700.000,00 TL

Araç ve malzeme : 30.000,00 TL

Toplam: 100.000,00

%4 Sözleşme ve Genel giderler için : 4.000,00 TL

Yüklenici karı için (%5*) : 5.000,00 TL

Toplam Yaklaşık maliyet: 109.000,00 TL

*  Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre % 20'e kadar öngörüleblir, ancak burada %5 öngörülmüştür.)İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap