Hurda satışında belgelendirme

Yayın Tarih: 04.04.2016 09:04
Özet

Öncelikle kolay gelsin..2886 sayılı devlet ihale kanunun 51/a maddesi uyarınca hurda satışı yaptık, fatura düzenlemiyoruz… nasıl bir belge yeterli olabilir?


Öncelikle kolay gelsin..2886 sayılı devlet ihale kanunun 51/a maddesi uyarınca hurda satışı yaptık, fatura düzenlemiyoruz… nasıl bir belge yeterli olabilir?


Cevabımız

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Taşınır ve Taşınmaz Satışı" başlıklı 46’ncı maddesine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür.

Mevzuatımızda 2886 sayılı Kanun çerçevesinde satış yapıldığında ihale üzerinde kalan yüklenici genel bütçeli kuruluşlarda vergi dairelerine veya mal müdürlüklerine yatırıldığında alındı belgesi verilmektedir. Diğer özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerde de ilgili kurum saymanlıklarına veya veznelerine para yatırıldığında da alındı belgesi verilmektedir. Fatura vb. düzenlenmesi döner sermayeli kuruluşlar vb. kuruluşlarda söz konusu olabilir. Bunun dışında başka bir belgelendirme yapılması ve yükleniciye verilmesi söz konusu değildir.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap