Belediyeye ait şirket araç satışı kim tarafından kararlaştırılır? ihale usulü uygulanır mı?

Yayın Tarih: 07.12.2016 10:12
Özet

Belediyenin, kurmuş olduğu şirkete ait araçların satışı nasıl yapılabilir? Meclis kararı olmalı mı? yada ihale yolu ile mi satışı yapılmalı? yoksa şirket yönetim kurulu kararı ile satılabilir mi? (Bu bir anonim şirketi)


Belediyenin, kurmuş olduğu şirkete ait araçların satışı nasıl yapılabilir? Meclis kararı olmalı mı? yada ihale yolu ile mi satışı yapılmalı? yoksa şirket yönetim kurulu kararı ile satılabilir mi? (Bu bir anonim şirketi)


Cevabımız

Belediye şirketleri (Anonim Şirket - AŞ) yönetim kurulu tarafından yönetildiğinden şirkete ilişkin kararlar yönetim kurulu tarafından verilir. 

Belediye şirketleri 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından 2886'da sayılan usullere tabi değillerdir. Borçlar Kanunu hükümlerine göre hareket ederek satışı gerçekleştirebilirler.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap