makaleler.png

Makaleler


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kanuna göre ihaleye çıkılan ve muayene komisyonu tarafından kabul işlemi yapılan sözleşmeye bağlanmış mal alımlarında,malın sevk irsaliyesiyle teslim edildikten sonra,fatura düzenlenmesi için gereken ,süreç yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin << Devamını Oku>> [6002]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,ihaleye katılmak isteyenler için   İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları adıyla düzenlenen maddelerle katılmak için gereken belgeler sayılmıştır,bu yazımızda mesleki yeterliği kanıtlayan ve ihale konusu işle ilgili kanıtlayıcı mahiyetteki Türkiy << Devamını Oku>> [1731]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Organize sanayi bölgesi dâhilindeki yerlerde gerçekleştirilen inşaat (yapım ) işleri için  İş deneyim belgesi kimin tarafından verileceği,4734 sayılı Kamu ihale Kanunun uygulamasını düzenleyen ikincil mevzuat olan  oluşturan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. II. << Devamını Oku>> [2742]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 I.Giriş. Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan Mal, Hizmet, Yapım Danışmanlık sözleşmelerinde yer alan ilave işler ile ilgili madde uyarınca sonradan -20 oranındaki iş artışının yapıldığında, bu iş artışının damga vergisi tabi olup olmadığı yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.Yapım İşleri << Devamını Oku>> [2395]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlarda iş alan yüklenicilerin, taahhüt ve onarım işi faaliyetinde dolayı, 26.04. 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ, 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri yürürlükten ka << Devamını Oku>> [6668]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kurulu tarafından verilecek kararlar, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinde; “ (1) İtirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçeli olarak; a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek huk << Devamını Oku>> [9804]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I. Giriş Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen mektuptur. Teminat mektubu, mevcut kredi ilişkisi nedeniyle, muhataba hitaben düzenlenir. Kendisine garanti verilen kişiye “Muhatap”, lehine teminat mek << Devamını Oku>> [1616]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I. GİRİŞ İhale idarenin araç-gereç alma, ihtiyaç duymadığı malları satma, taşıma, kiralama ve her çeşit yapım konularındaki sözleşmeleri ve hatta bayındırlık işlerine ilişkin sözleşmeleridir. Kamu ihalelerine fesat karıştırma; 5237 sayılı yeni Türk Ceza Yasası’nda, ihaleye katılma yeterliğine veya k << Devamını Oku>> [1899]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I- Giriş Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen hizmet ve yapım işlerinde müteahhidin yaptığı işlerden doğan alacakları, yapılan iş miktarları göz önüne alınarak hesaplanıp, hakediş raporlarıyla ödenirken, katma değer vergisinin ödemeye ilişkin düzenlenen hak ediş raporlarının, onaylandığı dönemde m << Devamını Oku>> [1822]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 29.01.2016 Tarih ve 29608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe giren  2016/1 Kamu İhale Tebliğiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt İç << Devamını Oku>> [1730]


Daha Fazla İçerik...