makaleler.png

Makaleler


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş Anahtar teslim sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda ,uyulacak usul yazımızın konusunu oluşturacaktır.[1] II.4735 sayılı Kanun’un 17 ve 18 inci maddeleri ile 23 üncü maddesine göre mücbir sebep ve ayrıca, sözleşmelerin mahkeme kararlarıyla sona erdirilmesi hallerinde; teminatlar iad << Devamını Oku>> [14544]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giriş Danıştay 13. Dairesinin 11/03/2015 tarih ve E: 2014/3010 sayılı Kararı’yla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine, Hizmet Alımı İhaleleri << Devamını Oku>> [1672]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giriş Danıştay 13. Dairesinin 11.03.2015 Tarih ve 2014/3466 Esas Numaralı Kararı ile hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulama ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve  uygulamada mevzuat boşluğu meydana gelmiştir.  Danıştay kararında özetle ihale konusu işin türü, niteliği ve << Devamını Oku>> [2158]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÖZET Kamu ihale Kanununa kapsamında yapılan ihalelerde istekliler teklif mektuplarında ihale tarihi itibariyle Kanunun 10/4’de belirtilen durumlarda olmadığını taahhüt etmekte ve ihale üzerine kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce taahhüt ettiği durumlara ilişkin belgeleri idareye sunm << Devamını Oku>> [3075]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük sorgulama ile ilgili değişikliğe gidilmiş, Kanu << Devamını Oku>> [1879]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KIDEM TAZMİNATI VE AYRINTILARI 1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir? Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde değişen 78.1 maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ·  İhale konusu işt << Devamını Oku>> [14265]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KIDEM TAZMİNATI VE AYRINTILARI*   1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir? Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde değişen 78.1 maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ·  İhale konusu << Devamını Oku>> [3639]


Daha Fazla İçerik...