2015 yılında Aralık ayında ilanı yapılan 2016 Şubat ihalesi yapılacak işin maliyet güncellemesi sonucunda ödeneğin yetersizliği

Yayın Tarih: 23.12.2015 04:12
Özet

2015 yılında ihalesine çıkılıp aynı yıl içinde ihale onayı alınıp ilanı yapılan personel alım işinin ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılacaktır. Asgari ücret 1300 TL^ye çıkarsa, ilan 2015 yılı Aralık ayında yapılmış, ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılacağından işin yaklaşık maliyetinin komisyon tarafından güncellenmesi gerekecektir. Örneğin, İşin maliyeti 100x birim, ödeneği 120x birimdir. Asgari ücrette […]


2015 yılında ihalesine çıkılıp aynı yıl içinde ihale onayı alınıp ilanı yapılan personel alım işinin ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılacaktır. Asgari ücret 1300 TL^ye çıkarsa, ilan 2015 yılı Aralık ayında yapılmış, ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılacağından işin yaklaşık maliyetinin komisyon tarafından güncellenmesi gerekecektir. Örneğin, İşin maliyeti 100x birim, ödeneği 120x birimdir. Asgari ücrette yukarıda bahsedilen artış olur ise yaklaşık maliyet 130x^e çıkacağı düşünülürse, 120x olan ödenek yetersiz kalacaktır. Bu durumda ihale komisyonunca ihale, en uygun teklifi verene verilmeli midir Ödenek yetmediğinden ihale iptal mi edilmelidir?


Üst Konuları: Diğer

Benzer Yazılar

Cevabımız

Daha önce değinildiği üzere şubat ayındaki ihale için istekliler o günkü asgari ücret üzerinden teklif verilecek ve yaklaşık maliyet o oranda ihale tarihi itbarıyle güncellemesi yapılacaktır.Ancak ihale onay belgesi aşamasında ödenek yeterli olduğu için ihale komisyonunun ihaleyi sonlandırması gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap