ihale-soru-cevap-logo.png

" ihalesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevcut ihalenin 09.01.2020 tarihinde yapıldığı ve ihalenin yapıldığı tarihte 2020 yılı asgari işçilik tutarlarının ilan edilmiş olduğu, yaklaşık maliyetin 27.12.2019 tarihli Resmi Gazetede 2020 yılına ilişkin asgari ücret kararlarının yayınlanması sebebiyle ihale günü itibariyle güncelliğini kaybetmiş olduğu ve bu sebeple anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince 2020 yılı asgari ücret tutarları dikkate alınarak güncellenmesi gerektiği 09.01. 2020 yılında ihalesi yap << Devamını Oku>> [120]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir okul inşaatı var ihalesi yapılmış yapımı devam etmekte (yapım işi) Bu ihale süreci devam ederken jeneratör bağlantısı için yeni bir ihale yapılır mı? << Devamını Oku>> [147]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir yapım işi ihalesi kapsamında yapılacak işin hem projesi hazırlatılıp hem de yapımı yaptırılabilir mi? Bunun için proje çizimi ve işin yapımı olmak üzere iki ayrı kalem olacak şekilde birim fiyat teklif usulü üzerinden mi ihaleye çıkılmalı? << Devamını Oku>> [139]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam; 6 kalemlik birm fiyatlı mal alım ihalesi yapıldı. İhaledeki kalemlerin ne kadarını teslim etmese yasaklama yapılır. Teşekkürler << Devamını Oku>> [253]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Ankara Etimesgut Belediyesi Muhasebe Birimi Yılı : 2008 Tutanak No : 39839 Tutanak Tarihi : 30.12.2014  1764 sayılı ilamın 13’üncü maddesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 inci maddesi (f) bendi çerçevesinde Pazarlık Usulü ile 95.700,00 TL + KDV bedel karşılığında S.S…..r İnş. Emlak Hafr. Oto Kuy. İth. İhr. San. ve Tic. […] << Devamını Oku>> [870]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda …..Belediyesi tarafından yaptırıldığı ileri sürülen işlerle ilgili Kamu İhale Kanunu'ndaki yöntemlere uygun olarak ihale ve diğer temin etme usulleri uygulanmamıştır. Davacının ileri sürdüğü işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen şekil ve usule uyulmaksızın yaptırılmış olması halinde davalı belediyenin eser sözleşmesine dayanılarak sorumlu tutulması mümkün değildir. Ancak, Kamu İhale Kanunu'na uygun olmasa dahi belediye tarafından yükleniciye iş yaptırılması ve bunun iş << Devamını Oku>> [553]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda …..Belediyesi tarafından yaptırıldığı ileri sürülen işlerle ilgili Kamu İhale Kanunu'ndaki yöntemlere uygun olarak ihale ve diğer temin etme usulleri uygulanmamıştır. Davacının ileri sürdüğü işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen şekil ve usule uyulmaksızın yaptırılmış olması halinde davalı belediyenin eser sözleşmesine dayanılarak sorumlu tutulması mümkün değildir. Ancak, Kamu İhale Kanunu'na uygun olmasa dahi belediye tarafından yükleniciye iş yaptırılması ve bunun iş << Devamını Oku>> [956]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikâyet başvurusunda bulunan istekli tarafından ihaleyi yapan idareye yapılan yüklenim konusu iş sırasında 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (f) bendi çerçevesinde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması işleminin ilgili Kanun ve mevzuatına uygun olduğu değerlendirilmiş ve başvuru sahibi isteklinin ilgili iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [1560]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihaleye ilişkin idari şartnamenin 59.6 ncı maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin sahip olması ya da ihale öncesi anlaşma yapması istenilen beton parke taşı yapacak fabrika tesisinin taşıması gereken özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği, ihalenin yapım işi ihalesi olduğu göz önüne alındığında işin teknik özelliklerine ilişkin yeterlik kriterlerinin belirlenmesi gerekirken bu amacı aşan ve sınırlı sayıda isteklinin katılması sonucunu doğuran daha ayrıntılı yeterlik kriteri belirlenemey << Devamını Oku>> [541]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekindeki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde “A- V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) 1. Otoyollar 2. Devlet, il ve köy yolları 3. Cadde ve sokak yapım işleri” açıklaması yer almaktadır. İhale konusu işin köy yollarına levha döşenmesi işi olduğu ve işin içeriğinde mal tedariki ile montajın yer aldığı, ayrıca ihale dokümanında belirtilen A-V grubu benzer işlerin karayolları yapımına ait olduğu ve söz konusu benzer iş grubu içinde kar << Devamını Oku>> [576]