Araç kiralama ihalesinde yaklaşık maliyet hesaplanması nasıldır?

Yayın Tarih: 30.06.2017 01:06
Özet

Merhaba, idaremize hizmet alım ihalesi yapılmak suretiyle araç kiralanacaktır. yaklaşık maliyet hesaplanırken araçların kasko değerinden KDV düşülerek mi yaklaşık maliyet hesaplanacak yoksa kasko değer listesindeki tutarlar üzerinden KDV düşülmeden yapılacak? cevabınız için şimdiden teşekkürler.


Merhaba, idaremize hizmet alım ihalesi yapılmak suretiyle araç kiralanacaktır. yaklaşık maliyet hesaplanırken araçların kasko değerinden KDV düşülerek mi yaklaşık maliyet hesaplanacak yoksa kasko değer listesindeki tutarlar üzerinden KDV düşülmeden yapılacak? cevabınız için şimdiden teşekkürler.


Üst Konuları: Araç Kiralama

Benzer Yazılar

Cevabımız

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif edilen birim fiyatın üst limitinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sinin ve ihale tarihi itibariyle yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarını geçmemek üzere idari şartnamede belirtilen şekilde tutarların toplamıdır. Teklif tutarı, harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sinin ve brüt asgari ücretin %50 tutarının toplamını aşmadığı durumda teklifler bu anlamda değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

Özel sorunuz olan KDV düşülecek miye verilecek cevap ise evet olacaktır.

Örneğin:

Firmanın teklifi yaklaşık maliyeti geçebilir. Bunun sebebi idare şartnamesinde 2014 ve üzeri istedi, yaklaşık maliyetini de Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan kasko bedellerinden 2014 yılı olan araçlar üzerinden yaptı, istekli ise 2016 yılı araçları teklif etti bu durumda idarenin hesapladığı yaklaşık maliyetin üzerinde teklif etmiş olacaktır. İstekliler de bunu bildiği için teknik şartnamede belirtilen minimum düzey ve modelde araç teklif etmektedirler.

Aracın Kasko Değeri

102.484,00

Kasko Değerinin %2’si

2.049,68

İşçilik maliyeti (2018 yılı)

(Asgari ücret + 22 gün üzerinden günlük 10 TL yemek)

2.844,95

Firma Karı (%7’yi geçmemek üzere kar eklenir)

(Kar sözleşme giderleri ve genel gider hariç tutar üzerinden hesaplanır)

 

Yaklaşık Maliyet

4.894,63

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap