Bütçe tertibi

Yayın Tarih: 12.10.2016 08:10
Özet

günaydın hocam… farklı birimlerin personel çalıştırma taleplerini (güvenlik, operatör, vasıfsız işçi) tek bütçe tertibi altında ihaleye çıkabilir mi yiz…


günaydın hocam… farklı birimlerin personel çalıştırma taleplerini (güvenlik, operatör, vasıfsız işçi) tek bütçe tertibi altında ihaleye çıkabilir mi yiz…


Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede birden farklı personel çalıştırılmasında  idari şartnamede ve teklif cetvelinde ayrı ayrı belirttikten sonra çıkılabilir. Ancak özelliği bulunan özel güvenlik hizmetleri gibi hizmetlerin ayrı ihaleye çıkılması gerekmektedir. Bunun dışında özelliği bulunmayan hizmetler ihale dokümanında belirtilmesi halinde aynı ihale kapsmında değerlendirilebilir.  Farklı birimlerin ödenekleri ihaleyi yapacak birime aktarılabilir. Bütçe tertibi açısından ise ödemeler farklı tertipler belirlenmiş ise belirlenen tertiplerden ve belirlenen ekonomik koddan yapılmalıdır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap