Damga vergisinde nisbi ve maktu vergi ayrımı nasıldır?(örnekli)

Yayın Tarih: 09.08.2016 07:08
Özet

Değerli Üstadım. Allah ömrünüze ömür katsın. Bilginizi daim ve ziyade eylesin inşallah. Değerli Üstadım 09/08/2016 tarihli Resmi Gazete^ de yayımlanan 6728 sayılı Kanun^ un 23 üncü maddesinde bir nüshadan daha fazla düzenlenen kağıtlardan MAKTU VERGİYE : Her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda NİSPİ VERGİYE : Sadece bir nüshası DAMGA VERGİSİNE tabidir. a) İhalede yapılan […]


Değerli Üstadım. Allah ömrünüze ömür katsın. Bilginizi daim ve ziyade eylesin inşallah. Değerli Üstadım 09/08/2016 tarihli Resmi Gazete^ de yayımlanan 6728 sayılı Kanun^ un 23 üncü maddesinde bir nüshadan daha fazla düzenlenen kağıtlardan MAKTU VERGİYE : Her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda NİSPİ VERGİYE : Sadece bir nüshası DAMGA VERGİSİNE tabidir. a) İhalede yapılan sözleşmeler NİSPİ midir? MAKTU mudur? b) NİSPİ ve sözleşme kaç sayfa ise çoğaltılan nüshanın sadece bir tanesi (Binde 9.48) ^ e tabidir? c) MAKTU ise sözleşmenin her sayfası mı (Binde 9.48)'e tabidir? bu konuda rica etsem birer örnek ile açıklamanız mümkün müdür? Teşekkür eder saygılarımı sunarım


Üst Konuları: Damga Vergisi

Benzer Yazılar

Cevabımız

Öncelikle nisbi vergi yani oransal vergi sözleşmenin tutarı üzerinden alınır. Maktu vergi ise sözleşmenin veya evrakın (beyanname gibi) tutarı ne olursa olsun aynı örneğin yıllık gelir vergisi beyannamesi 2016 yılı için 47,80 TL maktu vergiye tabidir. Bu maktu vergi belirttiğim gibi tutarının önemi yoktur, beyan ettiği vergi milyon TL olması ile matrahsız olması arasında fark yoktur, beyanname verilmesi mart ayında zorunlu olduğundan her halükarda 47,80 TL alınır.

a) İhalelerde sözleşmeler nisbi yani oransal vergiye tabidir. Sözleşmelerde Binde 9,48 oranında, İhaleye ilişkin kararın damga vergisi oranı (Karar Pulu) ise Binde 5,69'dur.

b) Birden Fazla Nüsha İçin Bir Nüshadan Vergi Alınması Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayn ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir. (6728/23 md) 

c) Damga vergisi maktu olarak belirlenmiş ise her sayfadan alınmaz. Damga vergisi Kanununda sözleşmeler için maktu değil nisbi/oransal vergi belirlenmiştir.

Burada bir ektra bilgi daha vermek gerekebilir. İmzalanan sözleşmede tutar belirtilmemiş ise sözleşmede düzenlenen faturaların toplam tutarı sözleşme tutarı olarak kabul edilerek sözleşmeden nisbi olarak vergi alınır. Ancak bu tip sözleşmeler genelde özel sektörde bulunmaktadır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap