Doğum iznine ayrılan işçi yerine başka bir işçi çalıştırılabilir mi?

Yayın Tarih: 11.04.2017 02:04
Özet

Hocam iyi günler personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında (temizlik güvenlik gibi) doğum iznine ayrılan işçinin yerine eleman çalıştırabilir miyiz?


Hocam iyi günler personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında (temizlik güvenlik gibi) doğum iznine ayrılan işçinin yerine eleman çalıştırabilir miyiz?


Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.25. maddesine göre,  ihale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.

4857 sayılı İş Kanunun 55 ve 74’üncü maddelerine göre kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık çalıştırılmadıkları günler yıllık ücretli izin hakları çalışılmış gibi sayıldığından dolayı ihale dokümanında, doğum izni kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirileceğine ilişkin bir hüküm konulmamış ise çalıştırılması mümkün görünmemektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap