ihale-soru-cevap-logo.png

" mi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstadım; Yapım işi tamamlanan bir ilkokul işimiz var bu işin yüklenicileri iş ortaklığı kapsamında biri % 51 biri paya sahip ve % 51 paya sahip. bu ortaklar kendi aralarında anlaşmadıkları için diğer ortak noter ile ihtarname göndermiş ve bu işe ait geçici kabule kadar tutulan, fiyat farkı ve ek fiyat farkı teminat kesintisi […] << Devamını Oku>> [18]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

36 aylık hizmet alımı sözleşmelerinde, aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak yol yemek ücreti ödeneceği belirtilmiş ve ihale dosyasında yol yemek ücreti belirlenmiş ise, asgari ücret fiyat farkı hesaplarken yol yemek ücretlerindeki artış uygulanabilir mi? << Devamını Oku>> [24]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama işi için yapılan ihale sonucunda ihale üstünde bırakılan firmaya ait araçlar muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınıp araçlar göreve başlatılmış, 5 ay sonra da araçların şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle kurum eksik hususlarla ilgili rapor oluşturmuştur. Rapor sonucunda muayene kabul komisyonunda görevli personele disiplin yönünden kınama cezası verilmiş, ceza yönünden herhangi bir işlem yapılmamıştır. […] << Devamını Oku>> [338]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tarihi koruma altındaki bir binanın çatı onarımı ve oluk işlerini b3 iş bitirme ile ihale ettiler ve ihale tarafımızda kaldı. İhaleye konu işi sözleşme şartlarına uygun olarak tamamladık ve geçici kabulünü yaptık. B1 grubu iş bitirme almamız mümkün mü? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? << Devamını Oku>> [159]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektörden alacağımız iş deneyim belgesi EKAP’a nasıl yüklenebilir? << Devamını Oku>> [52]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba 2022 Yılı kasım ayında yapılması planlanan kurumumuza ait 5 adet hizmet binasının doğalgaz dönüşüm işi için ilgili birimimizin 2022 ödeneği bittiğinden yapılacak olan ihalemizi idari şartnamede belirtilmek üzere 2023 yılı ocak ayında ödeme şartı ihale yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [41]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından İlvan Gıda Pet. Ür. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettiği/sunduğu işletme kayıt belgesinin herhangi bir mutfağa sahip olunmadan alındığı, mutfağının ihalenin yapıldığı il olan Ankara’da olmadığı ve Ankara’daki mutfağa ait işletme kayıt belgesinin sunulmadığı, söz konusu belgede yer alan faaliyet konusunun İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde belirtilen faaliyet konusuna uygun olmadığı, yine anılan istekli tarafından beyan edil << Devamını Oku>> [48]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hukuk Dairesi         2014/20140 E.  ,  2015/15565 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 26/05/2014 NUMARASI : 2013/238-2014/310 Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. […] << Devamını Oku>> [36]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda fiyat teklifi veren kişinin Şirketin münferiden temsile yetkili müdürü olduğu, -aynı zamanda bahse konu fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onayladığı, -söz konusu hususa ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuatta meslek mensubunun yapabileceği ve yapamayacağı işler dikkate alındığında, -fiyat teklifi veren şirkette temsile yetkili müdür sıfatına sahip meslek mensubunun, -fiyat teklifi ve eklerini onaylamak suretiyle yapmış olduğu tevsik işlemi << Devamını Oku>> [61]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan ve ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuat hükümlerinden EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri,  ortakları ve ortaklık oranlarına, üyeleri ya da kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekilleri veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin EKAP’a kaydedilmesinin ve söz konusu bilgilerin ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncelle << Devamını Oku>> [69]