elektrik alım ihalesinin EPDK^nın belirlediği tavan fiyatın üzerinde ihale edilip edilemeyeceği.

Yayın Tarih: 21.09.2017 03:09
Özet

Yapmış olduğumuz elektrik ihalesinde yaklaşık maliyeti (firmalara sorarak) ortalama 0,…0 krş. belirledik ve ihaleye çıktık. Bir istekli katıldı ve 0,…2 krş. teklif verdi. EPDK^nın belirlediği 2017 tavan fiyatı 0,351 krş. Soru1:Yaklaşık maliyetin altında kalan fakat EPDK'nın belirlediği tavan fiyatın üzerinde olan bu ihale istekli üzerine bırakılabilir mi? Soru2: 2018 yılının ihtiyacının 2017 EPDK fiyatları ile […]


Yapmış olduğumuz elektrik ihalesinde yaklaşık maliyeti (firmalara sorarak) ortalama 0,…0 krş. belirledik ve ihaleye çıktık. Bir istekli katıldı ve 0,…2 krş. teklif verdi. EPDK^nın belirlediği 2017 tavan fiyatı 0,351 krş.

Soru1:Yaklaşık maliyetin altında kalan fakat EPDK'nın belirlediği tavan fiyatın üzerinde olan bu ihale istekli üzerine bırakılabilir mi?

Soru2: 2018 yılının ihtiyacının 2017 EPDK fiyatları ile belirlenmesi doğru mu? Nasıl belirleyeceğiz?

Soru3: Yaklaşık maliyeti firmalara belediyeye sorarak değildi EPDK'nın tavan fiyatını baz alarak hesaplamamız daha sağlıklı olmaz mı?


Cevabımız

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yaklaşık maliyet hesaplanması başlıklı maddesine göre idare, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Bu kapsamda EPDK tarafından belirlenen ve internet sitesinden yayınlanan fiyatların esas alınarak yaklaşık maliyet hesaplanması doğru doğru bir yöntem olur.

İkinci olarak idarece yaklaşık maliyetin doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü gerekmekte olduğu, ihale komisyonunca,

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.

Bu kapsamda idarece yaklaşık maliyetinizin tekrar gözden geçirilmesinin gerektiği, tavan fiyatın bir kriter olduğu unutulmamalıdır, bununla beraber bölgenizdeki mevcut dağıtım firmasından abonelik sözleşmesi kapsamında almış olduğunuz elektrik ücretinden düşük olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Not: Burada yaklaşık maliyet rakamlarını belirtmeyiniz yaklaşık veya afaki rakamlar üzerinden sorunuzu sorunuz.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap