ihale-soru-cevap-logo.png

" 2013 " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin yazılı talebi olmadan süre uzatımı ve buna bağlı olarak ödenek dilimlerinde değişiklik yapılamayacağı, bu itibarla revize iş programında idaresince tek taraflı olarak ödenek dilimleri değişikliği ile ilgili işlem yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [1023]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin 2014 yılı Ekim ayında yapıldığı göz önüne alındığında, ihaleden önceki yıla ait bilanço ve gelir tablosunun sunulması gerekmekte olup, istenilen oranların 2013 yılı ile sağlanamaması halinde ise 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun sunulması mümkün olmaktadır. Buna göre 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu sunulmadan 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu sunulmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun başvuru sahibi istekli tarafından da bilindiği, bu itibarla başvuru sahi << Devamını Oku>> [896]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2250 Sayılı Kararında: Sözleşme tasarısının “İşe başlama ve bitirme tarihi’’ başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde tamamlayarak ge&c << Devamını Oku>> [458]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2015 yılında yapılan ihalede, 2014 yılına ait bilanço bilgileri verilmeden 2013, 2012 vb yılların verilmesi durumunda, firma elenir mi ? << Devamını Oku>> [227]