2015 yılında yapılan ihalede, 2014 yılına ait bilanço bilgileri verilmeden 2013, 2012 vb yılların verilmesi durumunda, firma elenir mi ?

Yayın Tarih: 26.10.2015 11:10
Özet

2015 yılında yapılan ihalede, 2014 yılına ait bilanço bilgileri verilmeden 2013, 2012 vb yılların verilmesi durumunda, firma elenir mi ?


2015 yılında yapılan ihalede, 2014 yılına ait bilanço bilgileri verilmeden 2013, 2012 vb yılların verilmesi durumunda, firma elenir mi ?


Cevabımız

Kamu İhale Genel tebliğinin 36.2. maddesine göre; "Bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday ve istekliler, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunmak suretiyle kriterleri sağladıklarını tevsik edebileceklerdir. Ancak bu durumda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait belgelerin sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılının Eylül ayında yapılan bir ihalede, 2010 yılı bilançosunda bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri sağlayamayan bir istekli, 2009-2010 yıllarına veya 2008-2009-2010 yıllarına ilişkin belgeleri sunmak suretiyle kriterleri sağladığını tevsik edebilecek olup, 2010 yılında kriterleri sağlayamayan isteklinin sadece 2009 yılına ait veya 2008 yılına ait yahut 2008-2010 veya 2008-2009 yıllarına ait bilançolarını sunmak suretiyle bu kriterleri sağladığını tevsik etmesi mümkün değildir.”  hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla öncelikle 2014 yılına ait bilgiler verilecek eğer bu yılda  kriterler sağlanamıyor ise bir önceki yıllar sırayla dikkate alınacaktır.  Bir önceki yıl bilgileri ssunulmadan direk daha önceki yılların bilanço ve eşdeğer belgelerinin sunulması mümkün gözükmemektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap