ihale-soru-cevap-logo.png

" 21 " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 10.11.2008 tarihli ve E:2008/1407 sayılı kararında; “Bu tanımlar dikkate alındığında somut olayda davacı, ne isteklidir ne de istekli olabilecekler sıfatını haizdir. Ancak, davacı doküman satın almayan değil doküman satın alamayan konumundadır. 4734 sayılı Kanununun 5. maddesinde belirtildiği üzere, idareler bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde, rekabet, güvenirlik ve ihtiyaçların uygun şartlarla […] << Devamını Oku>> [373]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1. teklif cetvelinde cihaza ait verilen ubb no ve 2. teklif cetvelinde ki ubb no farklı ikiside teknigi karşılıyor. alternatif teklife girer mi. bu durumda karar nasıl alınmalı. << Devamını Oku>> [110]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yazımızın konusunu, idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması tanımından ne anlaşılması gerektiğinin Kamu İhale Kurumu tarafından verilen […] << Devamını Oku>> [4721]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21b ihalede , ihaleden en az kaç gün önce firmalara davet gönderilmesi gereklidir.Mevzuatta bunun ile ilgili açık bir hüküm varmı dır << Devamını Oku>> [694]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, çöp toplama ihalesi sizinde takdir edeceğeniz gibi artık personel çalıştırılmasına dayalı ihale olarak kabul edildi bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı ihaleye çıkılımayacak denildi bizim geçiş tarihi itibariyle sözleşme feshedilcek biz bu geçiş aralığında ilana geç çıkmamızdan olayı ihale tarihi 04/02/208 tarihi olarak belirlenmiş olup işe başlama tarihi 14/02/2018 olarak belirlenmiştir. Biz bu aralıkta o […] << Devamını Oku>> [246]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21/ a pazarlık ihalesinde firmalara doküman almaya davet gönderilir mi ? << Devamını Oku>> [632]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında 5 aylık 21/b pazarlık usulunce alım yapılabirlirmi? << Devamını Oku>> [974]