ihale-soru-cevap-logo.png

" 222 " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca; İlköğretimin bütün gelirleri ve söz konusu Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen giderleri "personel masrafları hariç" her türlü resim ve vergiden ve dışarıdan ithal edilecek ders alet ve levazımatından muaf olduğu hususunu ileri sürerek, damga vergisi karar pulu tutarının işçilik kalemleri üzerinden hesaplanan bu kalemlerin % 3 tutarındaki bedelden düşülerek teklif verdikleri, bu şekilde hesaplama yapıldığı takdirde tekliflerinin << Devamını Oku>> [612]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam.. 222 sayılı kanun çerçevesinde ilköğretim giderleri kapsamında yapılan ihalelerde ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisinin alınmayacağını belirtmiştiniz… 222 sayılı kanunda da aynı ibare var… ancak; MEB: 1998/44 NOLU GENELGE nin 1. maddesinde ;"ilköğretim kurumlarının ve öğretmenevlerinin yapımı tadili onarımı ve okul eşyası ders aletleri tedariki … düzenlenen sözleşmeler ve ihale kararları damga […] << Devamını Oku>> [2696]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 83. maddesine göre "ilköğretim bütün gelirleri ve 78. maddede belirtilen giderleri" her türlü resim ve vergiden muaftır". yapılan ihalelerde, sözleşme öncesi 1…. ihale karar pulu 2…. sözleşme damga vergisi yatırması ve makbuzların kuruma teslim edilmesi istenilmektedir. temel eğitim okulları için yapılan ihalelerde, yukarıda bahsedilen 2 vergiden ( sözleşme damga [&h << Devamını Oku>> [1111]