222 sayılı kapsamında ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi hangi şartlarda alınmaz?

Yayın Tarih: 29.04.2016 08:04
Özet

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 83. maddesine göre "ilköğretim bütün gelirleri ve 78. maddede belirtilen giderleri" her türlü resim ve vergiden muaftır". yapılan ihalelerde, sözleşme öncesi 1…. ihale karar pulu 2…. sözleşme damga vergisi yatırması ve makbuzların kuruma teslim edilmesi istenilmektedir. temel eğitim okulları için yapılan ihalelerde, yukarıda bahsedilen 2 vergiden ( sözleşme damga […]


222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 83. maddesine göre "ilköğretim bütün gelirleri ve 78. maddede belirtilen giderleri" her türlü resim ve vergiden muaftır". yapılan ihalelerde, sözleşme öncesi 1…. ihale karar pulu 2…. sözleşme damga vergisi yatırması ve makbuzların kuruma teslim edilmesi istenilmektedir. temel eğitim okulları için yapılan ihalelerde, yukarıda bahsedilen 2 vergiden ( sözleşme damga vergisi mi , ihale karar pulu mu, yoksa her ikisi mi) alınmaz… NOT: gelir idaresi başkanlığının özelgelerine göre her ikiside alınmaz deniliyor.


Cevabımız

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 77, 78 ve 83'üncü maddeleri ve GİB Özelgeleri çerçevesinde; 222 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde sayılan ilköğretimin giderleri kapsamında Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan veya Milli Eğitim Bakanlığının ödenek aktarması yoluyla aktardığı il özel idaresi veya büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı veya diğer Bakanlık veya idareler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal, hizmet ve yapım işlerinde (İlgili idarece veya Milli Eğitim Bakanlığı merkez veya taşra birimlerince tevsiki halinde) söz konusu işe ait ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisinin istisna tutulması gerekmekte olup düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı, 

Ancak ilköğretimin değil yüklenicinin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bölümü uyarınca müteahhitler tarafından ödenmesi gerekeceği,

değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap