222 sayılı kanun kapsamında ihale damga vergisi

Yayın Tarih: 04.05.2016 02:05
Özet

Merhaba hocam.. 222 sayılı kanun çerçevesinde ilköğretim giderleri kapsamında yapılan ihalelerde ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisinin alınmayacağını belirtmiştiniz… 222 sayılı kanunda da aynı ibare var… ancak; MEB: 1998/44 NOLU GENELGE nin 1. maddesinde ;"ilköğretim kurumlarının ve öğretmenevlerinin yapımı tadili onarımı ve okul eşyası ders aletleri tedariki … düzenlenen sözleşmeler ve ihale kararları damga […]


Merhaba hocam.. 222 sayılı kanun çerçevesinde ilköğretim giderleri kapsamında yapılan ihalelerde ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisinin alınmayacağını belirtmiştiniz… 222 sayılı kanunda da aynı ibare var… ancak; MEB: 1998/44 NOLU GENELGE nin 1. maddesinde ;"ilköğretim kurumlarının ve öğretmenevlerinin yapımı tadili onarımı ve okul eşyası ders aletleri tedariki … düzenlenen sözleşmeler ve ihale kararları damga vergisine konu olmayacaktır" deniliyor..


Üst Konuları: Damga Vergisi

Benzer İçerikler: , , , , , ,

Cevabımız

Maliye Bakanlığı Genel Müdürlüğü 25.09.1998 gün 033529 sayılı muktezalarında ise; 

“222 sayılı Kanunun 78 ve 83 üncü maddeleriyle güdülen amaç, ilköğretim kurumları ile ilgili inşaat, tadilat, onarım ve bazı iktisaplarda idarenin damga vergisine muhatap olmamasıdır. Bu muafiyet hükmünün yalnızca idareye mahsus olduğuna dair açık bir ifade bulunmadığı gibi resmi dairelerin genelde muafiyetinin düzenlendiği 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun3 üncü maddesi hükmü karşısında böyle bir düzenlemeye esasen ihtiyaç da bulunmadığı dikkate alındığında bu hükmün, 78 inci maddede yer alan işlemleri kapsadığını, ilköğretimle işlem yapan ve bu harcamaya muhatap olan kişilerin de işlem bazında muafiyetten yararlanabileceğini kabul etmek gerekmektedir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, 222 sayıl Kanunun 78 ve 83 üncü maddelerindeki muafiyet hükmünün uygulanması aşağıdaki şekilde olacaktır. 

1- İlköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmeler ve ihale kararları damga vergisine konu olmayacaktır. 

2- İlköğretimin işlemleri ile ilgili olmakla beraber doğrudan doğruya harcamanın konusuna girmeyen veya idarenin taraf olarak temsil edilmediği işlemler damga vergisi istisnasından yararlanamayacaktır. Bu çerçevede ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan hakedişlerle ilgili makbuzların, müteahhitlerle taşeronlar arasındaki sözleşmelerin, müteahhitlerce bankalardan alınacak geçici veya kat’i teminat mektuplarının ve kredilere ilişkin sözleşme ve teminatların damga vergileri 488 sayılı Kanun esaslarına göre ödenecektir. 

3- 83 üncü maddedeki muafiyet hükmü sadece vergi ve resme ait olup harçları kapsamadığından, yapılacak işlemler 78 inci maddede belirtilen işlerle ilgili olsa dahi 492 sayılı Kanuna göre harca tabi tutulacaktır. 

denilmektedir. 

Gösterilen muktezada, muafiyet hükmünün yalnızca idareye hasredilmediği belirtilerek sözleşmeler ile ihale kararlarının damga vergisine konu olmayacağı belirtilmesine karşın idarenin taraf olarak temsil edilmediği işlemlerin damga vergisinden yararlanmayacağı belirtilmiştir.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap