ihale-soru-cevap-logo.png

" 50 " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, 1. bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı ( nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi) 2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %… […] << Devamını Oku>> [103]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; aktarılan Kanun hükümlerine göre, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağından, yasaklı müdür aracılığı ile dolaylı olarak ihaleye teklif veren davacı şirketin teklifinin, 4734 sayılı Kanun'un 11. maddesinin son fıkrası uyarınca değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydında hukuka aykırılık bulunmadığından, itirazen şikâyet başvurus << Devamını Oku>> [903]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilebilmesi için, hakkında yasaklılık kararı verilen kişinin ortağı olduğu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması gerekmekle birlikte, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıylakamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolayl << Devamını Oku>> [841]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama hizmet alım ihalesinde ticari araç kiralaması için (panel van combi) % 50 yerlilik oranı ve silindir hacmi sınırlaması var mıdır?Cevabınız için teşekkür ediyorum. << Devamını Oku>> [92]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sermaye şirketi olması halinde sermayenin den fazla hisseye sahip ortaklar deyiminden ne anlamalıyım? iki ortak sermaye payları = += ise ikisisinin mi Yoksa direkt tek şahıs +1 veya tek şirket +1 hisseye sahip olanın mı yasaklılık teyidi alınmalı << Devamını Oku>> [220]