İhaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif verebilir mi? Tüzel kişi ortaklığın oranı %50 nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi?

Özet

Sayın hocam, 1. bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı (%50 nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi) 2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %… […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, 1. bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı (%50 nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi)
2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %… fazlası verilecektir çalışan mühendislere diye bir düzenleme yapıla bilir mi? asgari çalıştırılması gereken mühendis sayısı idari şartnamede belirtilebilir mi?
3. Ekap üzerinden işçilik hesabı yapılırken (mühendisler için) , % 4 sözleşme giderinin üzerine ayrıca belli bir oranda iş sağlığı güvenliği gideri konulabilir mi?
ilginize teşekkür ederim ….kolaylıklar diliyorum

Cevabımız

1. Bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı (%50 nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi)

Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinin (d) bendinde, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermenin yasak olduğu belirtilmiştir.  Bir kişinin ihaleye gerçek kişi olarak kendisi ve yarıdan fazlasına sahip olduğu şirketin beraber girmesi bu madde kapsamına girer ve elenme sebebi olarak değerlendirilir ve bu istekliler haklarında yasaklama işlemi uygulanır ve cezayı gerektirecek bir husus tespit edilir ise ceza kovuşturulması yapılması amacıyla  cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.  (Geçici teminat gelir kaydolunmaz) gerçek kişi olarak kendisi ve yarısından fazla hissesine sahip olmadığı şirket için ise durum öncekinden farklı olup burada dolaylı teklif vermenin ispatlanması gerekir. eğer ispatlanır ise söz konusu durumda iki isteklinin tekliflerinin birlikte hazırlandığı ve bu nedenle isteklilerin fiillerinin Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilerek aynı yaptırımlar uygulanır.

2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %... fazlası verilecektir çalışan mühendislere diye bir düzenleme yapılabilir mi? Asgari çalıştırılması gereken mühendis sayısı idari şartnamede belirtilebilir mi?

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak verilecek işçilik ücreti idari şartnamede belirtilebilir.

3. EKAP üzerinden işçilik hesabı yapılırken (mühendisler için) , % 4 sözleşme giderinin üzerine ayrıca belli bir oranda iş sağlığı güvenliği gideri konulabilir mi?
Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30 maddesine göre sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri yer almakta olduğundan ve EKAP üzerinden yapılacak işçilik hesaplamasında %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde yer almakta olduğundan ayrıca iş sağlığı ve güvenliği gider eklenmez.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap