ihale-soru-cevap-logo.png

" alımlarının " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel Yönetim kapsamında olmayan (5018 sayılı kanuna tabi olmayan) bir özel bütçeli bir kamu kuruluşuyuz. Hizmet alımlarının süresini 3 yıl olarak yapabilir miyiz? Saygılar… << Devamını Oku>> [428]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İ.. Ü.. Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan ve ihale yetkilisi olan sanığın, 4734 sayılı Yasanın 5/3. maddesindeki eşik değerlerin altında bırakmak amacıyla mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünemeyeceğine dair hükme aykırı şekilde, 04/07/2007 ve 20/07/2007 tarihlerinde gerçekleştirilen personel muhtelif giyim alımlarını parçalara bölmek ve toplam değeri eşik değerin üzerinde olmak üzere aynı firmadan kamu zararına yol açacak şekilde yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığının iddia e << Devamını Oku>> [2744]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurulun 29.09.2003 tarihli ve 2003/DK.D-277 sayılı kararıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyet konusu başlığı altında sayılan “Şeker, alkol, melas nakliyesi” hizmet alımları 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır. << Devamını Oku>> [696]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, belediyemizde çeşitli mal, hizmet ve yapım işlerini ihale yöntemiyle bazen de doğrudan temin yöntemiyle yaptırıyoruz ve bunları SGK müdürlüğüne bildiriyoruz, Bir meslektaşım mal alımlarını bildirmenize gerek yok dedi. Sorum şu ki mal alımı yaptığımızda da bunu bildirmemiz gerekiyor mu? Şimdiden teşekkür ediyorum. << Devamını Oku>> [505]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Süreklilik arz eden hizmet alımlarımızdan ver işlem ihalesinin bitiş süresi 31Mayıs 2016 dır.Pazarlık ihalesine çıktık yaklaşık maliyetimiz hatalı olduğundan dolayı iptal edildi. 2..kez hemen tekrar pazarlık ihalesine çıktık eşit teklif çıktı puanlamaya geçicez bu arada süre yetmez 1 Haziran da sözleşme imzalanmaması durumunda hizmetin kesintiye uğramamak adına ne gibi işlem yapılması gerekiyor << Devamını Oku>> [928]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

01.01.2016 tarihinde EKAP^ta doğrudan temin yöntemiyle alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin kayıt süreci başlatıldı. Doğrudan temine ilişkin süreçte EKAP kullanma zorunluluğu var mıdır? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [8420]