Doğrudan temin alımlarının EKAP’a kaydı zorunlu mu?

Yayın Tarih: 07.04.2016 03:04
Özet

01.01.2016 tarihinde EKAP^ta doğrudan temin yöntemiyle alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin kayıt süreci başlatıldı. Doğrudan temine ilişkin süreçte EKAP kullanma zorunluluğu var mıdır? Teşekkürler.


01.01.2016 tarihinde EKAP^ta doğrudan temin yöntemiyle alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin kayıt süreci başlatıldı. Doğrudan temine ilişkin süreçte EKAP kullanma zorunluluğu var mıdır? Teşekkürler.


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Cevabımız

Doğrudan temin; ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen gerçek/tüzel kişilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür. Bu kapsamda 01.01.2016 tarihi itibarıyla EKAP sisteminde doğrudan temin yöntemi açısından alım bazında kayıt süreci devreye alınmıştır.  

Doğrudan temin yöntemiyle ihtiyacın temininde mevzuat açısından EKAP kaydına ilişkin henüz bir zorunluluk getirilmiş değil.

Söz konusu uygulama doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların rekabete açık şekilde şeffaf bir süreç olması açısından önem arz etmektedir. İstatistiki anlamda aylık olarak kümülatif girişleri yapılırken yeni süreçte ihaledeki sürece benzer bir süreçle her bir doğrudan temin alımında girişlerin yapılması isteniyor. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap