Genel Yönetim kapsamında olmayan (KİT ve bağlı ortaklıklar) bir özel bütçeli kuruluş hizmet alımlarının süresini 3 yıl olarak yapabilir mi?

Özet

Genel Yönetim kapsamında olmayan (5018 sayılı kanuna tabi olmayan) bir özel bütçeli bir kamu kuruluşuyuz. Hizmet alımlarının süresini 3 yıl olarak yapabilir miyiz? Saygılar…


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel Yönetim kapsamında olmayan (5018 sayılı kanuna tabi olmayan) bir özel bütçeli bir kamu kuruluşuyuz. Hizmet alımlarının süresini 3 yıl olarak yapabilir miyiz? Saygılar…

Cevabımız

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmi gazetede yayınlan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 186) ile Kamu iktisadi teşebbüslerinde yapılan ihale süreleri 3 yıldan 2 yıla düşürüldü.

MADDE 13- (1) Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 2019 yılında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, teşebbüs ana statüsü ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren, kamu teşebbüsleri, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla, 2019 yılı için hizmet alımı ihalesi sürecini başlatabilir.

(2)   Kamu teşebbüsleri, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla, Program kapsamında işletme bütçelerini 2019-2021 dönemini kapsayacak şekilde yaparak hizmet alımlarına çıkabilir.

(3)   Özel niteliği nedeniyle 2021 yılı sonrasını kapsayan dönem için de sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulan çok yıllı hizmet alımlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar, ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip Bakanlık tarafından verilir.

 

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap