ihale-soru-cevap-logo.png

" belgelerde " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin tek << Devamını Oku>> [178]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin tek << Devamını Oku>> [167]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hukuka aykırı işlemlerini geri alabileceği dikkate alındığında, idarenin son yazılı fiyat tekliflerinin istenilmesinden sonra dahi olsa teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabileceği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [1106]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından düzenlenen “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgelerde TÜRMOB kaşesinin ve kaşe üzerinde de imzanın bulunduğu, idare tarafından söz konusu belgelerle ilgili olarak yapılan teyitten de İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14.05.2012 tarihli cevabi yazısı ile 22145 numaralı kaşenin odalarının 23443 sicil numaralı serbest muhasebeci mali müşavir üyesi…..’ya ait olduğu << Devamını Oku>> [1348]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, yaptığımız bir mal alım ihalesinde idari şartnamade tse veya ce blegelerini istemiştik. İstekli tse ait belge sunmamış fakat bunun yerine CE belgesi yerine de Üretici Beyanı şeklinde istenen ürünün AB standartlarına uygun olduğunu beyan ettikleri bir belge sunmuşlarıdır. Bu üretici beyanı belgesi CE belgesi yerine geçer mi? iyi çalışmalar..bende size kolaylıklar diliyorum << Devamını Oku>> [236]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımlarında ekonomik ve mali yeterliliğe iilşkin belge talebinde yılın ilk dört ayında olan ihalede bir önceki yılın tablosunu sunamayanlar iki önceki yılın onuda sağlamayanlar iki önceki yıl ile üç önceki yılın belgesini sunar cümlesinden yola çıkarak; bir istekli 2017 şubat ayında yayımlanan ihale için (2016 sunmadığı durumda) 2015 yılını – olmaz ise 2015 ve […] << Devamını Oku>> [345]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. ihalelerde  … sicil kayıt suretinde "bayram inşaat" yazdığı halde, teklif mektubu, bilanço, referans mektubu vb evrakta "ali bayram" yazması durumunda bu firma elenir mi? << Devamını Oku>> [290]