ihale-soru-cevap-logo.png

" belgesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tarihi koruma altındaki bir binanın çatı onarımı ve oluk işlerini b3 iş bitirme ile ihale ettiler ve ihale tarafımızda kaldı. İhaleye konu işi sözleşme şartlarına uygun olarak tamamladık ve geçici kabulünü yaptık. B1 grubu iş bitirme almamız mümkün mü? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? << Devamını Oku>> [159]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektörden alacağımız iş deneyim belgesi EKAP’a nasıl yüklenebilir? << Devamını Oku>> [52]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından İlvan Gıda Pet. Ür. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettiği/sunduğu işletme kayıt belgesinin herhangi bir mutfağa sahip olunmadan alındığı, mutfağının ihalenin yapıldığı il olan Ankara’da olmadığı ve Ankara’daki mutfağa ait işletme kayıt belgesinin sunulmadığı, söz konusu belgede yer alan faaliyet konusunun İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde belirtilen faaliyet konusuna uygun olmadığı, yine anılan istekli tarafından beyan edil << Devamını Oku>> [48]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2022/044 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 21.09.2022 Karar No : 2022/DK.D-337 Gündem Konusu: İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için bu kişilerin ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanlarda mühendis olma şartının aranıp aranmayacağı ve bu kişilere […] << Devamını Oku>> [41]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Büyükşehir Belediyesinin e-ihale ile içme suyu hattı yapım işi ihalesine iştirak ettik. İhale komisyon kararında “Yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesinin kullanılmasına ilişkin ortaklık durum belgesi bilgilerine satıra bir bilgi girişinde bulunulmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. “denilmektedir. Söz konusu kararın uygunluğu hakkında bilgi verilmesini arz ederiz. << Devamını Oku>> [118]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anonim şirket statüsündeki bir tüzel kişilik olan başvuru sahibi isteklinin, ihalede istenilen iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu şirket ortağına ait mezuniyet belgesinin ekinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre sunulması zorunlu olan, şirket ortağının, tüzel kişi isteklinin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip paylı ortağı olduğunu gösterir ortaklık durum belgesini sunmamış olduğu, belirtilen eksikliğin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin bir belge eksik << Devamını Oku>> [66]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak firmanın özel diğer bir firma ile yaptığı mal alımı iş sözleşmesi ve fatura kaydı ile ihaleye sunulursa kabul edilir mi? Edilir ise hangi dayanağa göre edilir kamu ihale kanununda bu konuya açıklık getiren bir madde var mı? << Devamını Oku>> [92]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

abi merhaba İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenicilerde; idareye bildirilmesi kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara, iş yönetme belgesi verilir yazıyor yani idareden bir iş alan müteahit idareye proje müdür olarak kendi […] << Devamını Oku>> [68]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba elektrik mühendisiyim İş yönetme belgem var hastanede yapım işinde proje müdürü olarak çalıştım ben bu iş yönetme belgem ile b3 grubu benzer iş istenen kamu ihalesine girebilir miyim özetle elektrik mühendisiyim iş yönetme belgemden dolayı inşaat grubu işlere girebilir miyim? Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [75]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı inşaat yaptırdık, yüklenici firmanın mühendisi iş denetleme belgesi istiyor, belediye olarak bu iş için mühendise iş denetleme belgesi düzenleyebilir miyiz? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [211]