Kendi arsası veya kendi şirketine ait arsa üzerinde inşaat yapan müteahhit bu iş sonucunda iş deneyim belgesi alabilir mi?

Yayın Tarih: 02.01.2024 09:01

Merhaba sayın yetkili;
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde; noter onaylı sözleşme koşulu bulunduğundan, (Kişi, kendi ile sözleşme yapılamayacağından) Kendi arsası veya kendi şirketine ait arsa üzerinde inşaat yapan müteahhit bu iş sonucunda iş deneyim belgesi alabilir mi?
Teşekkür ederim.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap