ihale-soru-cevap-logo.png

" belirlenmesinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UM.I-2465 Sayılı Kararında: Şikayete konu ihalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel bir şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, kamu ihale mevzuatı gereği teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi (90 takvim günü) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren otuz gü << Devamını Oku>> [507]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İ bitirme belgesine konu işin temel, betonarme karkas, çatı gibi temel yapı imalatlarına haiz olmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibine ait iş bitirme belgesine konu işin B/IV benzer iş grubundaki işlerle tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik göstermediği hk. << Devamını Oku>> [543]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu duruda ilgili “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi”nin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen “arsa karşılığı inşaat işlerine” ilişkin olduğu; nitekim sözleşmenin 6’ncı maddesinde yer verilen bedelin, idarenin sahip olduğu arsaların satış geliri karşılığında bu arsalarda inşaat işlerinin yükleniciye yaptırılması amacıyla, gerçekleştirilecek yapım işi ile ortaya çıkacak bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek gelirin, ar << Devamını Oku>> [839]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam saygılar dilerim benim sorum hizmet alım ihalesi işine çıkacağız burada cezaları belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekir. örneğin a- maddesine %1 b-Maddesine %1 c- madesine%1 diye ceza kesmemiz uygunmu yoksa kesmiş olacağımız ceza oranları toplamı %1 mi olacak yoksa kesmiş olduğumuz gibi kessek oranlar toplamı %3 oluyor. nasıl bir yol izlememiz gerekir. tsk ederim. << Devamını Oku>> [708]