Sözleşmede uygulanacak cezaların belirlenmesinde nelere dikkat etmek gerekir?

Yayın Tarih: 02.02.2017 08:02
Özet

Hocam saygılar dilerim benim sorum hizmet alım ihalesi işine çıkacağız burada cezaları belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekir. örneğin a- maddesine %1 b-Maddesine %1 c- madesine%1 diye ceza kesmemiz uygunmu yoksa kesmiş olacağımız ceza oranları toplamı %1 mi olacak yoksa kesmiş olduğumuz gibi kessek oranlar toplamı %3 oluyor. nasıl bir yol izlememiz gerekir. tsk ederim.


Hocam saygılar dilerim benim sorum hizmet alım ihalesi işine çıkacağız burada cezaları belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekir. örneğin a- maddesine %1 b-Maddesine %1 c- madesine%1 diye ceza kesmemiz uygunmu yoksa kesmiş olacağımız ceza oranları toplamı %1 mi olacak yoksa kesmiş olduğumuz gibi kessek oranlar toplamı %3 oluyor. nasıl bir yol izlememiz gerekir. tsk ederim.


Üst Konuları: Ceza ve Kesintiler

Benzer Yazılar

Cevabımız

İdare tarafından sözleşmede uygulanacak cezalar belirtilir.

İşin süresi ile ilgili cezalarda;

  • Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir.

İşin süresi ile ilgili olamayan cezalarda;

  • İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir.
  • İdarece sözleşmede diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir.
  • İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.

Yukarıdaki hususlardan yola çıkarak sözleşmede belirlenen/belirlenecek cezaların ihale üzerinde kalan yüklenicinin mahfına sebep olmayacak şekilde belirlenmesi, kesilecek toplam ceza miktarının da %30’unu geçmeyeceği göz önünde bulundurularak cezaların belirlenmesi gerekmektedir. Sorulan soruda her bir madde için %1’i aşmamak üzere ceza kesilmesinde bir aykırılık bulunmamakla beraber belirlenecek cezaların makul, yüklenicinin iflasına veya mahfına sebebiyet vermeyecek aynı zamanda sözleşmeye aykırılık durumunda bir daha sözleşmeye aykırı davranmamaya yöneltecek caydırıcı şekilde cezaların belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Sözleşmede belirlenen yüksek cezalar sebebiyle yüklenicinin mahkemeye giderek sözleşmede uygulanan cezaların mahfına sebebiyet verdiği ve değiştirilmesi gerektiğine ilişkin dava açabileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap