Geçici teminat mektubunun süresinin belirlenmesinde sorumluluk idareye mi yoksa istekliye mi aittir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UM.I-2465 Sayılı Kararında: Şikayete konu ihalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel bir şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, kamu ihale mevzuatı gereği teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi (90 takvim günü) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UM.I-2465 Sayılı Kararında:

Şikayete konu ihalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel bir şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, kamu ihale mevzuatı gereği teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi (90 takvim günü) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenmesi gerektiği, ihale tarihinin daha ileri bir tarihe alınmasının 28.05.2010 tarihli teklif mektubunda teklif geçerlilik süresini de dikkate alarak teklif verdiğini beyan eden bir istekli için teklif geçerlilik süresinin dolayısıyla da geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin daha ileri bir tarih olarak belirlenmesi sonucunu doğuracağının açık olduğu, bu noktadaki sorumluluğun istekliye ait olduğu ve netice itibariyle kamu ihale mevzuatı gereği teklif geçerlik süresinin bitiminden itibaren otuz günden daha az süreli bir teminat mektubunun kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen idari işlemin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap