ihale-soru-cevap-logo.png

" belirtilmiş " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ara hakediş tutanaklarında ihtirazı kayıt belirtilmiş ise de, BİGŞ.nin 39. maddesi uyarınca itiraz sebeplerini gösteren dilekçeler hakedişlere eklenmediğinden itirazın usulüne uygun yapıldığını kabul etmek mümkün değildir.Bu durumda kesintilerin yapıldığı ara hakedişlere yöntemine uygun itiraz edilmemesi nedeniyle yüklenici yönünden kesinleştiğinden açılan davanın reddi gerekir. << Devamını Oku>> [638]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bakılan davada, ihale şartnamesi gereği araç yakıt gideri için tevsik edici belge sunulması gerekirken, davacı şirket tarafından km’de 0,50 TL mazot bedeli öngörüldüğü, ancak bu bedelin herhangi bir tevsik edici belge ile belgelendirilmediği; örnek menülerde yer alan bazı yemek içeriklerindeki maydanoz, yumurta ve dereotuyla ilgili yapılan açıklamaya ilişkin olarak, anılan gıda malzemeleri için Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belirlenmiş yaş gruplarına göre porsi << Devamını Oku>> [417]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif Mektubunda rakam ve yazı ile kısmı rakam olarak belirtilmiş ama yazı ile yazılmamış olması değerlendirme dışı bırakılma sebebi olarak değerlendirilir mi? << Devamını Oku>> [1228]