ihale-soru-cevap-logo.png

" bendine " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 10.11.2008 tarihli ve E:2008/1407 sayılı kararında; “Bu tanımlar dikkate alındığında somut olayda davacı, ne isteklidir ne de istekli olabilecekler sıfatını haizdir. Ancak, davacı doküman satın almayan değil doküman satın alamayan konumundadır. 4734 sayılı Kanununun 5. maddesinde belirtildiği üzere, idareler bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde, rekabet, güvenirlik ve ihtiyaçların uygun şartlarla […] << Devamını Oku>> [424]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HAİUY Madde 63/a bendine göre değerlendirme yaparken İstekli Yarıdan fazla Hisseye sahip Ortağının İş deneyimini sunmuş ve bu ortağının ilan tarihinden önce son iki yıl sözleşmesi yok buradan 2 puan verdik Fakat İsteklinin de Son iki yıl sözleşmeleri toplamını da dikkate alacak mıyız?Eğer İstekliye ait Sözleşme varsa ve de Yaklaşık maliyetin 2 katından fazla ise […] << Devamını Oku>> [1664]