Hizmet alımı ihalesinde eşit tekliflerde Yönetmeliğin (a) bendine göre 2 puan alınabilmesi için iki şartın birlikte sağlanması gerekir mi?

Yayın Tarih: 31.12.2015 09:12
Özet

HAİUY Madde 63/a bendine göre değerlendirme yaparken İstekli Yarıdan fazla Hisseye sahip Ortağının İş deneyimini sunmuş ve bu ortağının ilan tarihinden önce son iki yıl sözleşmesi yok buradan 2 puan verdik Fakat İsteklinin de Son iki yıl sözleşmeleri toplamını da dikkate alacak mıyız?Eğer İstekliye ait Sözleşme varsa ve de Yaklaşık maliyetin 2 katından fazla ise […]


HAİUY Madde 63/a bendine göre değerlendirme yaparken İstekli Yarıdan fazla Hisseye sahip Ortağının İş deneyimini sunmuş ve bu ortağının ilan tarihinden önce son iki yıl sözleşmesi yok buradan 2 puan verdik Fakat İsteklinin de Son iki yıl sözleşmeleri toplamını da dikkate alacak mıyız?Eğer İstekliye ait Sözleşme varsa ve de Yaklaşık maliyetin 2 katından fazla ise iş deneyimini sunan ortak ta dahil 0 sıfır puan mı vereceğiz?


Cevabımız

HAİUY 63/a bendine göre verilen puanlamada 

2 Puan verilir.

 

Burada birinci veya ikinci şartlardan herhangi birisini taşıdığı zaman 2 puan veriliyor.

Puan verilmesi için iki şartı birlikte taşıması şartı yok.

 

1) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması

veya

2) Davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 

3) Yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda

1 Puan verilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap