ihale-soru-cevap-logo.png

" BIII " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ve (B) Üst Yapı (Bina) İşleri ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işlerinin benzer iş olarak kabul edildiği, hastane yapım işinin anılan Tebliğin B/II grup bina işleri arasında sayıldığı, ihale konusu işin kamp eğitim merkezi yapım işi olduğu, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin konusunun Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yapım işi olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin benzer işe uy << Devamını Oku>> [4876]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalede sadece B/III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, B/III grubuna ait işlerle ilgili tamamlama/ikmal işlerinin benzer iş olarak belirlenmediği dikkate alındığında, belgeye konu işin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu kapsamda idarenin ..İnş. ve San. A. Ş.’nin teklifini iş deneyim belgesi İdari Şartname’de belirtilen benzer iş grubuna uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış << Devamını Oku>> [5519]