ihale-soru-cevap-logo.png

" bina " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Doğrudan Temin (22/d) ile alımı yapılan bir yapım (bina bakım onarımı) işinde Geçici ve Kesin Kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu mudur? Geçici ve Kesin Kabul yerine tek bir kabul işlemi yapılabilir mi? Tek bir kabul işlemi yaptığımız ve kesin teminat almadığımız takdirde, kabulden sonra ortaya çıkabilecek kullanıcı hatası dışındaki arızaları yükleniciye yaptırabilmemiz […] << Devamını Oku>> [178]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılamayacağı, aynı şekilde ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamayacağı, bu yasakların, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. Bu şekilde bir yasağın getirilmesine sebep olarak << Devamını Oku>> [851]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ve (B) Üst Yapı (Bina) İşleri ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işlerinin benzer iş olarak kabul edildiği, hastane yapım işinin anılan Tebliğin B/II grup bina işleri arasında sayıldığı, ihale konusu işin kamp eğitim merkezi yapım işi olduğu, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin konusunun Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yapım işi olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin benzer işe uy << Devamını Oku>> [4874]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi ihalesi. özel bina inşaatından alınan iş bitirme belgesinin tamamı mı yoksa yüzde atmışı mı dikkate alınır. bu belgeyi degerlendirirken neye dikkat etmeliyiz << Devamını Oku>> [272]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam. özel bina inşaatına ait iş deneyim belgesi. iş deneyim ekinde yapı kullanma izin belgesi ile yapı ruhsatı var..ve her ikisinde yapının m2 farklı…. örnek: ruhsatta 200 m2, izin belgesinde ise 100 m2.. bu durumda iş deneyim belgesi düzenlenirken hangisi dikkate alınır, ruhsat mı, izin belgesimi… << Devamını Oku>> [1171]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bina yıkım ve enkaz kaldırma ihaleleri hangi kanuna göre ihale edilmelidir. << Devamını Oku>> [774]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı yasanın 51 maddesi g bendi uyarınca yapılan bir kiralama işinde (kantin) kantinin bulunduğu bina yönetiminin (dekanlığın) önerisi üzerine sadece bir kişinin (işleten) davet edilmesi mevzuata uygun mudur? (hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmeliğin 38 maddesindeki ibare " pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir ihaleler komisyon tarafından işin nitelik […] << Devamını Oku>> [722]


kamu mali hukuki yönetim muhasebe ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam kolay gelsin. iki ortaklı bir şirket düşünelim. bu şirketin ortakları mühendis degil. vatandaş. ortaklardan birine ait özel bina inşaatı iş deneyimi var. bu durumda şirket kamu ihalelerine girebilir mi? << Devamını Oku>> [419]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuza ait 2 katlı taşınmaz yerine pazaryeri projesi yapılmıştır. Yapım işi ihalesi olarak bu taşınmazın hem yıkılıp hem de yapım işi yapılabilir mi?(içeriği mevcut taşınmazın yıkılması ve ardından projenin yapılması) << Devamını Oku>> [438]