Doğrudan Temin (22/d) ile alımı yapılan bir yapım (bina bakım onarımı) işinde Geçici ve Kesin Kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu mudur? Kabulden sonra ortaya çıkabilecek kullanıcı hatası dışındaki arızaları yükleniciye yaptırabilmemiz için ne tür bir yaptırım uygulayabiliriz?

Yayın Tarih: 07.12.2019 07:12
Özet

Merhaba. Doğrudan Temin (22/d) ile alımı yapılan bir yapım (bina bakım onarımı) işinde Geçici ve Kesin Kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu mudur? Geçici ve Kesin Kabul yerine tek bir kabul işlemi yapılabilir mi? Tek bir kabul işlemi yaptığımız ve kesin teminat almadığımız takdirde, kabulden sonra ortaya çıkabilecek kullanıcı hatası dışındaki arızaları yükleniciye yaptırabilmemiz […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Doğrudan Temin (22/d) ile alımı yapılan bir yapım (bina bakım onarımı) işinde Geçici ve Kesin Kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu mudur? Geçici ve Kesin Kabul yerine tek bir kabul işlemi yapılabilir mi? Tek bir kabul işlemi yaptığımız ve kesin teminat almadığımız takdirde, kabulden sonra ortaya çıkabilecek kullanıcı hatası dışındaki arızaları yükleniciye yaptırabilmemiz için ne tür bir yaptırım uygulayabiliriz?

Benzer Yazılar

Cevabımız

Doğrudan temin (22/d) kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

Yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir.

Doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılacak alımlarda ilân yapılmaz ve teminat alınması sözleşmede belirtilmiş ise alınır.

Doğrudan temin kapsamında yapılan sözleşmeler Borçlar Kanunu hükümler çerçevesinde geçerlidir.

Sizin sorunuza gelirsek Doğrudan Temin (22/d) ile alımı yapılan bir yapım (bina bakım onarımı) işinde Geçici ve Kesin Kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Ancak sözleşmede belirtilmiş ise kesin teminatın alınması, geçici ve kesin kabulün sözleşmede belirtildiği şekilde yapılması gerekir. (Burada sözleşmede yapım işleri genel şartnamesine atıf yapılabilir bu durumda genel şartnamedeki hükümler uygulanır)

Geçici ve Kesin Kabul yerine tek bir kabul işlemi yapılabilir mi?

Yukarda bahsedildiği şekilde eğer sözleşmede belirtilmemiş ise bir kere kabul işlemi yapılabilir.

Tek bir kabul işlemi yaptığımız ve kesin teminat almadığımız takdirde, kabulden sonra ortaya çıkabilecek kullanıcı hatası dışındaki arızaları yükleniciye yaptırabilmemiz için ne tür bir yaptırım uygulayabiliriz?
Bu konuda yapabileceğiniz bir yaptırım bulunmamaktadır. Burada sözleşmede buna ilişkin hükümler yer almıyor ise eser sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül yani satıcının ayıba karşı sorumluluğu bulunmakta olup bu kapsamda yapım işini yapan yükleniciye yaptığı hatalı imalat ile ilgili bildirimde bulunularak düzeltilmesinin istenmesi gerekir eğer bildirim sonucunda geri dönüş olmaz ise dava açarak hakkın aranması gerekir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap