ihale-soru-cevap-logo.png

" bırakılacağı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin tek << Devamını Oku>> [221]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı belirtilen personel ihalesinde asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan istekli üzerine ihale bırakabilir mi? << Devamını Oku>> [343]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı belirtilen personel ihalesinde asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan istekli üzerine ihale bırakabilir mi? << Devamını Oku>> [265]