Açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı belirtile…

Yayın Tarih: 22.01.2015 12:01
Özet

Açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı belirtilen personel ihalesinde asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan istekli üzerine ihale bırakabilir mi?


Açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı belirtilen personel ihalesinde asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan istekli üzerine ihale bırakabilir mi?


Cevabımız

Hizmet Alımı İhalelerinde uygulanacak standart idari şartnamenin 33 üncü maddesi, ihaleyi yapan idareye, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde üç seçenek sunmuş olup{C}{C}[1] bu seçenekler;

(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılması,

(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenmesi,

(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilmesi.

Ancak Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihaleyi yapan idarece birinci seçenek tercih edildiğinde bazı ihalelerde en düşük tekliflerden bazılarının asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde eklenen 78.29. maddesinde;  “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, idari şartnamesinde açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak asgari işçilik ve sözleşme ve genel giderler toplamına eşit ve üzerinde olan teklifler arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap