ihale-soru-cevap-logo.png

" bırakılma " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret şirketlerinin ehliyetleri bakımından “ultra vires” ilkesini benimseyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlükten kaldırıldığı, bu bakımdan şirketlerin medeni haklardan yararlanma ve borç üstlenmeleri açısından Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen faaliyet alanlarının bağlayıcılığının kalmadığı, öte yandan Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğinde olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ve ikincil mevzuatında yer alan istekli olabilecek v << Devamını Oku>> [762]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin kurucularını ve yöneticilerini gösterir belgeler sunulmasına rağmen şirketin ortaklarını gösteren ortaklık yapısına ilişkin belgelerin sunulmadığı sabit olduğundan, başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [607]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi E...e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin, teklif ekinde sunulmuş olan geçici teminat mektubunda işin adının yanlış yazılmış olması gerekçe gösterilerek değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmış olup, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Çiğli Şubesince 06.08.2014 tarihli ve 262.100347.555 sayı ile düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun teminat tutarı ve süresinin idari şartnamede belirtile << Devamını Oku>> [1193]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikâyet başvurusunda bulunan istekli tarafından ihaleyi yapan idareye yapılan yüklenim konusu iş sırasında 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (f) bendi çerçevesinde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması işleminin ilgili Kanun ve mevzuatına uygun olduğu değerlendirilmiş ve başvuru sahibi isteklinin ilgili iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [1539]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerek H...l Teks. İnş. Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve bu şirketin ortakları konumundaki N...n Yavaş ile İ...l Yavaş hakkında bir yasaklama kaydının bulunmaması gerekse adı geçen kişiler hakkındaki kamu davasının Kamu İhale Kanunu’nun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı değil, ihale süreci dışında bir firmanın ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerinin ifşa edilmesi suçu iddiasıyla açılan bir dava olması nedeniyle H. << Devamını Oku>> [798]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin ortağı ve müdürü olan A. D...er hakkında 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/e maddesi gereğince “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya” ilişkin ihale tarihi olan 19.01.2015 tarihinden önce kesinleşen bir kararın bulunmadığı, ancak gelinen aşama << Devamını Oku>> [909]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtilmesi ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olması sebebiyle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmadığı, teklif mektubunda teklifin yabancı bir para birimi üzerinden verildiğine işaret edebilecek herhangi bir hususa yer verilmediği, yine teklif mektubunda teklif edilen bedel yazıyla ifade edilirken “Lira” ibaresine yer verildiği görülmüş olup, teklif me << Devamını Oku>> [1519]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik maddesinde personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sözleşme ekinde sunulmansın zorunlu olduğu belirtilmekte olup, sözleşme konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa bile, personel istihdam edilmeden gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir iş olduğu, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmede firma (S... Yemekçilik Gıda Nakliye İnş.San. ve Ltd. Şti.) tarafından çalıştırılacak personel ilişkin olarak Sosyal Güvenl << Devamını Oku>> [705]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kolay gelsin kesinleşen ihale kararından sonra 11 g maddesini taşımama rağmen (resmi evrakla belgeli )11 g maddesine göre ihale dışı bırakıldım (bu belge ellerine resmi yoldan ulaşmasına rağmen ) neye nasıl hangi kanun maddelerine göre itiraz edeceğim bilmiyorum bu konu hakkında beni geniş şekilde bilgilendirimisiniz. Ayrıca 11g maddesine göre ihale dışı bırakan kurum hiç bir […] << Devamını Oku>> [3440]