ihale-soru-cevap-logo.png

" biri " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş ortaklığı olarak ihaleye giren ve işi alan firma. örneğin A ve B firması ortak girişim olarak ihaleyi alıyor. sözleşme imzalanıyor. sözleşmeden bir müddet sonra bu iki firmadan bir tanesi işe devam edemem diyor. ne yapabiliriz. devam etmeyen firma yasaklanır mı. sözleşme devam edermi….nasıl bir işlem yapılmalı konusunu aydınlatabilirmisiniz << Devamını Oku>> [255]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan hükümler açısından ele alındığında, hem ihale komisyon başkanı ve işçi olarak çalıştırılan ihale komisyon üyesi üç üyenin hem de statü ayrımı olmaksızın belediyede maaş karşılığı çalışan memurlar gibi “idare personeli” sıfatına haiz oldukları ve ihale komisyonlarında görevlendirilebileceği açık olmakla birlikte, idarelerce, personel mevzuatı açısından idarenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre “daimi statüde” istihdam ettiği personel sayısı yeterl << Devamını Oku>> [726]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanunun 34 ncü maddesinde,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak kabul edilmesi için gereken şartlar yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.4734 sayılı Kanunun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) (Değişik: […] << Devamını Oku>> [3979]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstadım, anahtar teslimi götürü bedelde kısmı teklife çıkılır mı? Ayrıca üç ayrı kısmı teklifi alan firma tek sözleşme imzaladıktan sonra kısımlardan birinin şartnameye göre yapamasa diğer üç kısmı teklifle mi yoksa yapamadığı kısımlamı değerlendirilmelidir. << Devamını Oku>> [514]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, yaklaşık maliyet komisyonunda görevlendirilen biri, gerçekleştirme görevlisi ve ihale komisyonunda görev alabilirmi? << Devamını Oku>> [681]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçekleştirme görevlisinin ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda görev alıp almayacağı sorusu ile ilgili olarak, mali hizmetlerde ön mali kontrol, kurumda görevli iç denetçi tarafından mı yapılır yoksa gerçekleştirme görevlisi tarafından mı yapılır (mevzuatta birim yetkilisi yapar deniliyor ancak yetkiyi devretmek isterse bu yetki kime verilmeli) << Devamını Oku>> [400]