ihale-soru-cevap-logo.png

" birimi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.II-2740 Sayılı Kararında: İdari şartnamenin ilgili maddelerinde, söz konusu ihalede geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu istendiği ve ihale dokümanı kapsamında ilgili standart formun verildiği, standart forma uygun geçici teminat mektubu verilmediği takdirde sunulan geçici teminat mektubunun geçersiz sayılacağı ve geçerli bir geçici teminat ile birlikte sunulmayan teklifle << Devamını Oku>> [468]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtilmesi ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olması sebebiyle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmadığı, teklif mektubunda teklifin yabancı bir para birimi üzerinden verildiğine işaret edebilecek herhangi bir hususa yer verilmediği, yine teklif mektubunda teklif edilen bedel yazıyla ifade edilirken “Lira” ibaresine yer verildiği görülmüş olup, teklif me << Devamını Oku>> [1522]