İsteklilerin tekliflerine esas para birimi ile geçici teminat mektubunda yer alan para birimi birbirinden farklı olabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.II-2740 Sayılı Kararında: İdari şartnamenin ilgili maddelerinde, söz konusu ihalede geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu istendiği ve ihale dokümanı kapsamında ilgili standart formun verildiği, standart forma uygun geçici teminat mektubu verilmediği takdirde sunulan geçici teminat mektubunun geçersiz sayılacağı ve geçerli bir geçici teminat ile birlikte sunulmayan tekliflerin değerlendirme […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.II-2740 Sayılı Kararında:

İdari şartnamenin ilgili maddelerinde, söz konusu ihalede geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu istendiği ve ihale dokümanı kapsamında ilgili standart formun verildiği, standart forma uygun geçici teminat mektubu verilmediği takdirde sunulan geçici teminat mektubunun geçersiz sayılacağı ve geçerli bir geçici teminat ile birlikte sunulmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağının belirtildiği, keza başvuru sahibinin teklif mektubunun 1 numaralı maddesinde şikayete konu ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği, ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiklerini, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiklerinin görüldüğü, şikayete konu ihalede teklife esas para birimi  “Euro” olduğundan geçici teminat mektuplarının da “Euro” cinsinden verilmesi gerektiği, ancak başvuru sahibinin geçici teminat mektubunun “TL” cinsinden verildiği, dolayısıyla tekliflerine esas para birimi ile geçici teminat mektubunda yer alan para biriminin birbirinden farklı olduğu anlaşıldığından, idarece söz konusu istekli tarafından usulüne uygun geçici teminatın verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap