ihale-soru-cevap-logo.png

" birimin " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurum içinde bulunan müdürlüklerin (destek müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü vb) ihtiyaçları için tek bir doğrudan temin mi yapılması gerekir yoksa her birimin talebi ayrı mı değerlendirilir? Taleplerin kırtasiye yada elektronik malzeme olması halinde hepsini birleştirip tek bir doğrudan temin yapsak olur mu? << Devamını Oku>> [165]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Kanun maddesi kapsamında yer verilen ilgili idare bünyesinde çalışan ve ayrılan kamu görevlileri açısından, söz konusu kişilerin görev, unvan veya çalıştığı pozisyona yönelik bir ayrımın olmadığı, kamu görevlisinin ilgili idarede Kanun kapsamında belirlenen süreler açısından çalıştığı döneme ait görev ve faaliyet alanına yönelik hususlara yer verildiği, bu doğrultuda anılan kişinin ihaleyi yapan idarede çalıştığı dönemdeki görev ve faaliyetine ilişkin yapılması gereken değerlendirmenin, a << Devamını Oku>> [715]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-1453 Sayılı Kararında: Söz konusu aykırılık sebebiyle, başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değer tespitinin yaklaşık maliyeti oluşturan giderler bakımından yapılması, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının belirlenmesi, işçilik giderlerinin ve dolayısıyla sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanarak kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının ortaya konulabilmesi, dola << Devamını Oku>> [493]