Kurum içinde bulunan müdürlüklerin (destek müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü vb) ihtiyaçları için tek bir doğrudan temin mi yapılması gerekir yoksa her birimin talebi ayrı mı değerlendirilir?

Özet

Kurum içinde bulunan müdürlüklerin (destek müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü vb) ihtiyaçları için tek bir doğrudan temin mi yapılması gerekir yoksa her birimin talebi ayrı mı değerlendirilir? Taleplerin kırtasiye yada elektronik malzeme olması halinde hepsini birleştirip tek bir doğrudan temin yapsak olur mu?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurum içinde bulunan müdürlüklerin (destek müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü vb) ihtiyaçları için tek bir doğrudan temin mi yapılması gerekir yoksa her birimin talebi ayrı mı değerlendirilir?

Taleplerin kırtasiye yada elektronik malzeme olması halinde hepsini birleştirip tek bir doğrudan temin yapsak olur mu?

Cevabımız

Öncelikle şunu belirtmek gerekir bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen harcama birimi harcama yetkilisidir. Bunun yanında kurum tarafından kırtasiye, bilişim malzemeleri vb. gibi destek ürünlerinin alınması destek hizmetleri müdürlüğü gibi müdürlük görevlendirilerek diğer müdürlüklerin talepleri buradan karşılanabilir. Uygulamada da bu yöndedir.vBütçe yapılırken ödeneğin de ilgili müdürlüğe tahsis edilmesi gerekir.

Doğrudan teminde ayni nitelikteki veya benzer kalemlerin bulunduğu aynı doğrudan temin kapsamında yapılması daha doğru olur, aksi taktirde farklı kalemler aynı doğrudan teminle alındığında doğrudan teminin alındığı firma kendi sektöründe olmayan diğer ürünleri  başka firmalardan sağlayarak üzerine kar koyacak ve ona göre teklifini oluşturacaktır. Bu da doğrudan teminde yer alan bazı kalemler için daha fazla para harcanması anlamına gelebilir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap