ihale-soru-cevap-logo.png

" borcundan " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taraflar arasında imzalanan 04.03.2008 tarihli sözleşme, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, aynı Kanun'un 22/4. maddesinde; gelir kaydedilen teminatların yüklenicinin borcuna mahsup edilmeyeceği düzenlenmiş bulunmaktadır. Madde hükmünden fesih halinde teminatın irat kaydının bir nevi cezai şart olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Anılan madde hükmü emredici nitelikte olduğundan mahkemece re'sen gözetilmelidir. Bu açıklamalar karşısında irat kaydedilen t << Devamını Oku>> [595]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2255 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Ortak Girişimler” başlıklı değişik 14 üncü maddesi ve bu doğrultudaki SGK’nin 01.10.2007 tarihli ve 2007/75 sayılı Genelgesi uyarınca iş ortaklığı yapmak suretiyle gerçekleştirilen bir sözleşmeden doğan her türlü yükümlülükten iş ortaklığının bütün üyelerinin sorumlu olduğu anlaşılmakta olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2 << Devamını Oku>> [460]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın yetkili, Ben şahıs firma sahibinin ihale aldım 17.05.2018 tarihli 8500 TL SSK Bağ-kur borcum çıkıyor kurumla sözleşme imzalayan olur miyim? acil cevap yazarsanız sevinirim << Devamını Oku>> [742]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli sözleşme yapılmak üzere davet edildikten sonra, sözleşme yapmak üzere geldiğinde ihale tarihi itibariyle TL.5.000,00'nin üzerinde kesinleşmiş vergi borcunun olduğu tespit edildiğinden sözleşme yapılmadı ise doğmuş olan Karar Damga Vergisinin durumu ne olur? Saygılar. << Devamını Oku>> [760]