İş ortaklığı olarak yüklendikleri bir iş dolayısıyla ortaya çıkan sosyal güvenlik prim borcundan iş ortaklığını oluşturan ortaklar hangi oranda sorumludurlar?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2255 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Ortak Girişimler” başlıklı değişik 14 üncü maddesi ve bu doğrultudaki SGK’nin 01.10.2007 tarihli ve 2007/75 sayılı Genelgesi uyarınca iş ortaklığı yapmak suretiyle gerçekleştirilen bir sözleşmeden doğan her türlü yükümlülükten iş ortaklığının bütün üyelerinin sorumlu olduğu anlaşılmakta olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2 nci maddesinin 2 nolu alt bendi […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2255 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun “Ortak Girişimler” başlıklı değişik 14 üncü maddesi ve bu doğrultudaki SGK’nin 01.10.2007 tarihli ve 2007/75 sayılı Genelgesi uyarınca iş ortaklığı yapmak suretiyle gerçekleştirilen bir sözleşmeden doğan her türlü yükümlülükten iş ortaklığının bütün üyelerinin sorumlu olduğu anlaşılmakta olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2 nci maddesinin 2 nolu alt bendi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan … TL’nin üzerindeki borçların kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklama doğrultusunda, başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle … TL’lik kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğu, bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olanların, ihale dışı bırakılacağı ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği hükmü çerçevesinde, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap