ihale-soru-cevap-logo.png

" Brüt " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4928 Sayılı Kararında: Şikâyete konu ihalede verilecek asgari teklif, personele ödenecek ücretler ile, nakdî karşılanacak yol ve yemek bedelinden oluşmakta olup, başvuru sahibince verilen teklifin, personel çalıştırılmasına dayalı şikâyete konu ihale için hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı açıktır. İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklif fiyata dahil << Devamını Oku>> [442]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. 31/08/2013 Tarih 28751 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara ilişkin 2013/5215 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki ilgili hükümler dâhilinde yapılacaktır.” düzenlemesine, Sözleşme Tasarısı’nın “F << Devamını Oku>> [696]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar sayın üstad. Üniversite kurumunda 696 sayılı khk ile kendi ünvanımızda ve aynı haklar ile taşerondan kadroya geçtik. Geçtikten sonra herhangi bir iş sözleşmesi vb imzalamadık. %4zam ve tediye ödemelerini aldık. Fakat şu an asgari ücret e gelen zamdan faydalanıp faydalanmayacağımız konusunda bir muamma mevcut. Geçişten önceki ihale şartnamemizde yol ve yemek ücreti ödenmez ve […] << Devamını Oku>> [173]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

193 sayılı Gelir vergisi Kanununun 18. maddesine göre yapılacak alımlarda damga vergisi brüt stopajdan mı yoksa eline geçecek net tutar üzerinden mi alınmalıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [884]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ocak 2017 de 16 gün çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken Ocak 2017 mi yoksa Aralık 2016 bordrosundaki bürüt ücreti mi baz alınmalıdır? << Devamını Oku>> [886]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemize ait konut satışında konutları, net alan (m2) olarak mı yoksa brüt alan (m2) olarak mı ihaleye çıkılması gerekir?( kat irtifak tapuları var) Hocam cevabınız için şimdiden tesekkürler. << Devamını Oku>> [711]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstihdama dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkarken hesaplanan brüt yol ücretinin belediyeden alınan kararla artması sonucu ne yapılabilir? << Devamını Oku>> [652]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Saygılar! Açık ihale usulüyle Personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkacağız. Asgari işçilik maliyeti belirlerken Brüt yol ve yemek yardımı rakamlarını nasıl belirleyeceğiz? << Devamını Oku>> [407]