Ocak 2017 de 16 gün çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ayın brüt ücreti esas alınmalıdır?

Yayın Tarih: 03.02.2017 01:02
Özet

Ocak 2017 de 16 gün çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken Ocak 2017 mi yoksa Aralık 2016 bordrosundaki bürüt ücreti mi baz alınmalıdır?


Ocak 2017 de 16 gün çalışmış bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken Ocak 2017 mi yoksa Aralık 2016 bordrosundaki bürüt ücreti mi baz alınmalıdır?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de esas alınır. Son ücret ise, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak ka­zandığı en son ücreti ifade eder. 

Bu kapsamda 2017 yılına ilişkin hak ettiği ödemeden işçiye ödeme yapılıyor ise Ocak 2017 esas alınmalı; ödenen işçi ücreti aralık 2016'ya ait ve ocak 2017 de ödemesi gerçekleşiyor ise 2016 yılı aralık  ayındaki brüt ücretin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap